# داستان_زیبا

اندر حکایت خدمت اجباری البته از نوع مقدسش - قسمت چهارم

بعد از اینکه اون نامه کذایی و بد یمن دعوت به شورای عالـــــــــــــــی پزشکی اومد بعد دو هفته طبق تاریخ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید