روز تولــــــــــــــــد من

روز تولد من 18 دیماهه شاید یکم دیر این نوشته رو می ذارم.

اما یادآوری اون روز برای من اینقدر خوب و دلنشینه که هر وقت یادم میاد برام تازگی داره.

تولد من در سال گذشته یعنی سال 88 هرچند که تنها بودم و خانواده در سفر اما بهترین تولد من بود چون اتفاقی افتاد که مسیر زندگی من عوض شد و بهترین احساس رو در وجود من ایجاد کرد.

با اینکه همه به من روز تولدم رو تبریک گفتن و بیشترین آمار تبریکات رو داشتم اما یه تبریک خیلی خاص داشتم. متن تبریک زیر

شاید زندگی آن جشنی نباشد که آرزویش را داشتی.. اما حال که به آن دعوت شدی تا می توانی زیبا برقص

این بهترین تبریکی بود که شنیده بودم چون کسی که اون رو بهم گفت برام یه آدم خاص شد و مسیر زندگی من رو تغییر داد.

بهم گفت امیدوارم امروز بهترین روز زندگیت باشه و همینطور هم شد چون روز آشنایی من با اون بود.

امیدوارم هر جا که هست سالم باشه و لباش پر از خنده.

/ 0 نظر / 11 بازدید