قانــون بــاورهــا

خیلی ساده است. آنها چون مطابق با 40 سال پیش زندگی کردند، باور کرده بودند 40 سال جوان تر شده اند

انسان ها همان گونه که باور داشته باشند می توانند بیندیشند.
باورهای آدمی است که در هر لحظه به او القا می کند که چگونه بیندیشد.
اصولا فرق بین انسان ها، فرق میان باورهای آنان است.
انسانهای موفق با باورهای عالی، موفقیت را برای خود خلق می کنند.
انسان های ثروتمند، باورهای عالی و ثروت آفرین دارند که با اعتماد به نفس عالی خود و بدون توجه به تمام مسائل به دنبال کسب ثروت می روند و به لحاظ باورهای مثبتشان به ثروت مطلوب خود می رسند

قانون زندگی قانون باورهاست.
باورهای عالی سرچشمه همه موفقیتهای بزرگ است.
توانمندی یک انسان را باورهای او تعیین می کند.
انسان ها هر آنچه را که باور دارند خلق می کنند.
باورهای شما دستاوردهای شما را در زندگی می سازند زیرا باورها تعیین کننده کیفیت اندیشه ها، اندیشه ها عامل اولیه اقدام ها و اقدام ها عامل اصلی دستاوردها هستند

----------------------------------------------------------------------

به نقل از نویسنده وبلاگ : نمیدونم این داستان واقعیت داره یا نه اما فانون باورها رو قبول دارم. همونطور که میدونم یکی با باور به بیماری خودش غلبه می کنه و یکی با باور خودش رو بیمار.

انسانها نیازمند دعاهای ما نیستند بلکه دعا بهشون باور میده که به یادشونیم و زندگی در جریان است. باور داشتن امید مهمترین و بهترین باوریه که تو زندگیه من جاریه و هرگز اونو رها نمی کنم.

به امید امیدی دوباره برای ناامیدا که به امید فردایی بهتر نشستن و غافل از اینکه امروز بهترین امید برای فردایی بهتره

/ 0 نظر / 13 بازدید